Biến căng Vĩnh Phúc: Cháu bé học lớp 5 bị trượt chân xuống cống m.ấ.t tích

Hi vọng cháu bình an vô sự, an toàn về với gia đình.

Ngay lúc này tại cống Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, người dân đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé học lớp 5 bị trượt chân xuống cống mất tích.

Liên tục cập nhật…

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *