Để không hủy hoại đường đời và báo ứng về sau: Có 7 việc nhất định không nên làm

Nếu như một người có thể bình an, vui vẻ và khoan khoái mà vượt qua cuộc đời này, thì người đó quả thực vô cùng may mắn.

Bất hiếu với cha mẹ

Cha mẹ sinh ra ta và nuôi dưỡng ta, ân đức sâu đậm. Người bất hiếu với cha mẹ thì trời đất đều không tha thứ. Hơn nữa, ngay cả cha mẹ mình còn không hiếu lễ kính trọng, làm sao có thể lãnh đạo người khác? Làm sao có thể thuyết phục công chúng?

Tham dâm háo sắc

Người sống tham dâm háo sắc, trong tâm có tà thì sự nghiệp sẽ không thể thuận lợi, là việc làm vi phạm đạo đức, không thể viên mãn. Hơn nữa, người tham dâm háo sắc, sức khỏe khẳng định là bị hao tổn, làm sao có thể không mắc bệnh?

Yêu chuộng tiện nghi, cực kỳ keo kiệt, rất ít khi làm việc thiện

Trong tâm tham lam và keo kiệt, nghèo khó thường sẽ không rời xa. Không làm việc thiện, không có phúc đức, miệng ăn thì núi lở. Kiểu người này không có lòng thương người, không có nhân duyên cũng nhất định khuyết thiếu tâm giúp người khác.

Thường xuyên sát sinh

Mỗi một sinh mệnh tồn tại, đều có nhân duyên đặc biệt của nó. Các sinh mệnh được sinh ra không phải để tạo điều kiện cho con người sát sinh. Người thường xuyên sát sinh, trong tâm khuyết thiếu thiện niệm, làm sao có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và gặp hoàn cảnh tốt trong cuộc đời?

Không tôn kính bậc thầy, kiêu căng ngạo mạn

Đã là thầy giáo của mình, dẫn dắt mình. Nếu như mình không có chút khiêm tốn nhã nhặn nào, lúc nào cho rằng họ giảng chỗ này không tốt, làm không tốt, vậy thì làm sao mà có thành tựu được.

Trộm cắp

Khái niệm trộm cắp vô cùng rộng, chỉ cần đó không phải là đồ của mình mà chiếm dụng nó thành của mình, cho dù là cầm một tờ giấy hay một cây bút của công ty thì đều được coi là trộm cắp. Mặc dù chúng ta có lúc làm như thế mà trong tâm thấy rất quang minh chính đại, cũng rất thản nhiên, nhưng đó vẫn là một hành vi loại này.

Trộm cắp sẽ làm tiêu giảm đi phúc đức của bản thân.

Thường hay nói láo

Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải đạo, coi sự chân thành lẫn nhau. Dù là người ruột thịt hay những mối quan hệ bạn bè với cấp trên, chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế thì nhất định sẽ đạt được tín nhiệm từ người khác.

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *