Cách sửa lỗi không thể tích hợp giấy phép lái xe vào ví giấy tờ điện tử trên VNeID

Gần đây, rất nhiều người than phiền về việc không thể tích hợp giấy phép lái xe (GPLX) vào ví giấy tờ điện tử VNeID với lý do xác thực không đạt.... Read more »

Đổi Giấy phép lái xe: Sẽ không còn bằng lái xe ô tô hạng B1, B2?

Dự thảo có quy định cấp Giấy phép lái xe theo phân hạng mới khác so với các hạng được cấp theo Luật Giao thông đường bộ 2008. Chính phủ vừa ban... Read more »