Bảng lương chi tiết của giáo viên khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ được tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (tăng 20,8%) từ ngày 1/7/2023.

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Việc có 16.000 giáo viên các cấp bỏ nghề trong khi cả nước đang thiếu giáo viên trầm trọng sau hai năm đại dịch đã được phân tích và nguyên nhân lớn nhất đề cập đến là lương giáo viên quá thấp, trong khi áp lực, cường độ lao động cao.

Cấp bách tăng lương, phụ cấp ưu đãi cho giáo viên là một trong những giải pháp ưu tiên để khắc phục tình trạng trên.

Hiện nay lương của giáo viên được tính theo công thức:

Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Dưới đây là các bảng lương chi tiết của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2023:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp trước và sau thời điểm 1-7-2023:

Bảng lương chi tiết của giáo viên mầm non khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Bảng lương của giáo viên mầm non

Bảng lương chi tiết của giáo viên tiểu học khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Bảng lương của giáo viên tiểu học

Bảng lương chi tiết của giáo viên THCS khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Bảng lương của giáo viên THCS

Bảng lương chi tiết của giáo viên THPT khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Bảng lương của giáo viên THPT

Nguồn: Thời báo Văn học Nghệ thuật

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *