Người dân có thể mất rất nhiều tiền nếu không làm sổ đỏ trước 2026

Luật Đất đai 2024 được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Nhiều người dân lo lắng nếu không làm sổ đỏ trước 2026 có thật sự mất nhiều tiền hơn hay không.

Không làm sổ đỏ trước 2026 sẽ mất rất nhiều tiền, có đúng không?

Thông tin không làm sổ đỏ trước 2026 sẽ mất rất nhiều tiền là hoàn toàn có cơ sở. Do đó, nếu thuộc trường hợp đang sử dụng đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ mà chưa có sổ đỏ thì người dân cố gắng thực hiện thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ sớm và hoàn thành trước năm 2026.

Vì ngày 1.1.2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường kéo theo chi phí làm sổ đỏ có thể tăng rất nhiều. Theo khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, bảng giá đất hiện hành đang được áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 và sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31.12.2025.

Sau đó, hằng năm sẽ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất (cập nhật giá đất cho phù hợp với thị trường đối với những khu vực, loại đất có biến động) thay vì định kỳ 5 năm/lần như hiện nay để phù hợp với nguyên tắc thị trường.

Đặc biệt, bảng giá đất mới được xây dựng theo khu vực, vị trí trên cơ sở việc định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc thị trường. Mặt khác, còn xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu giá đất (khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024).

Luật mới đã bỏ khung giá đất, theo đó, bảng giá đất mới được xây dựng căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất chứ không căn cứ vào giá đất tối thiểu, tối đa của từng loại đất của khung giá đất như hiện nay. trong các khoản tiền phải nộp khi đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu có các khoản tiền được tính theo giá đất trên bảng giá đất:

Người dân có thể mất rất nhiều tiền nếu không làm sổ đỏ trước 2026

– Tiền sử dụng đất.

– Tiền thuê đất (nếu có).

– Lệ phí trước bạ.

Trong đó, khoản tiền sử dụng đất là khoản tiền nhiều nhất (tuy nhiên có một số trường hợp ngoại lệ không phải nộp). Theo đó, khi áp dụng bảng giá đất mới, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) và lệ phí trước bạ đều sẽ tăng theo.

Căn cứ xác định giá đất theo Luật Đất đai 2024

Giá đất được xác định căn cứ vào các yếu tố sau:

– Mục đích sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất. Đối với đất nông nghiệp đã được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất.

– Thông tin đầu vào để xác định giá đất theo các phương pháp định giá đất gồm:

+ Giá đất được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

+ Giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

+ Giá đất thu thập qua điều tra, khảo sát đối với trường hợp chưa có thông tin giá đất quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

+ Thông tin về doanh thu, chi phí, thu nhập từ việc sử dụng đất.

– Yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất.

– Quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm định giá.

Nguồn: Báo Lao Động

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *