Từ 1/7/2024, lương giáo viên mầm non sẽ tăng hơn 32% khi cải cách tiền lương?

Lương giáo viên mầm non hiện nay thấp hơn so với mặt bằng chung nên họ là một trong những đối tượng mọng chờ ngày thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Liệu lương giáo viên mầm non có tăng hơn 32% khi cải cách tiền lương theo như suy đoán của nhiều người?

Liệu có tăng lương hơn 32% từ 1/7/2024 cho giáo viên mầm non khi cải cách tiền lương?

Theo Cổng TTĐT Bộ Nội vụ, vừa qua, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Chính sách tiền lương mới sẽ quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Hiện nay lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng:

– Vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng;

– Vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng;

– Vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng

– Vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng.

luong-giao-vien-man-non-1

Dự kiến cuối năm nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ phương án tăng lương lương tối thiểu vùng. Trong các phiên thảo luận tại Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu đề nghị tăng lương tối thiểu vùng đồng thời với lộ trình thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024. Vì vậy nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 triệu đồng hiện nay. Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 – 2,34 – 10 hiện nay lên 1 – 2,68 – 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay. Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng hơn 32% nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng). Do đó, việc giáo viên mầm non được tăng lương hơn 32% từ 1/7/2024 khi cải cách là không chính xác

Tính tiền lương giáo viên mầm non từ ngày 1/7/2024 như thế nào?

luong-giao-vien-man-non-2

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Theo đó, lương giáo viên mầm non sẽ được tính như sau:

Tiền lương = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) + Tiền thưởng (nếu có)

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2024, sẽ có công thức tính tiền lương giáo viên mầm non mới.

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *